10/12/2018

Schedule

Date:
Time:

Venue:

Zilina

Details:

Name Martin Satara Phone 0907065716 Email martin@terapiatancom.sk

Bojovník a Amazonka

Sú archetypy ktoré nám prinášjú do života dravosť a bojovnosť.

Bojovník

Kvality bojovníka sú samostatnosť, rozhodnosť, zodopovednosť. Bojovník vak sa vyskytne v ohroxení života, nemôže dlho rozmýšlať. Musí ihneď konať. Tu a teraz, pretože by prišiel o život. Z osobností bojovníkom bol napríklad Ježiš Kristus alebo Budha. Títo ľudia obetovali celý svoj život svojmu projektu alebo vízíi. Ich poslanie býva väčšinou nadčasové. Činnosť, ktorá býva väčšinou dôležitejšia ako ich osobné potreby alebo život. Mnohokrát žijú asketický život v ústraní bez svätských potešení.