February 3, 2019

Details:

Name Martin Šatara Phone 0907065716 Email martin@terapiatancom.sk

Schedule

Date:
Time:

Segments:

  • cena: 70€

Milovník a Kurtizána

Švajčiarský psyhológ Carl Gustav Jung zadefinoval 4 archetypy počas svojho profesného života. Sú to vzory alebo typy – archetypy mužských kvalít, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri a ovplyvňujú nás. Tvoria pevný rám mužského správania a dajú sa rozpoznať v mnoých z nás. Každý z nás je viac menej naklonený do jedného z nich. Carlova spolupracovníčka a milenka Toni Wolf, zozbierala informácie a pracovala celý život na ženských archetypoch. Ona samotná bola “Hetérou, alebo kurtizánou”. Na nasledujúcih 4roch seminároch sa pozrieme na kvality týcho archetypov, ako si prilákať do nešeho života ich kvality a ako využiť ich silu na zlepšenie kvality života.

Milovník

Galérie bývajú plné milovníkov. Sú to tí, čo si prezerajú drahé obrazy, ich pivnice sú plné drahých vín alebo tanečníci si dokážu skúšať hodiny a hodiny pohyby pred zrkadlom. Milovník má rád “krásno” má vzťah ku krásnym veciam a je zmyselný. Dokáže silne prežívať zážitky a okamihy. Pouźíva naplno svoje zmysly. Čuch, sluch, hmat, zrak a chuť. Svoj život obetuje tomu aby dobre jedol, spal, aby bol šťastný a aby sa dobre cítil. Aby naplnil svoje potreby. Ja ako milonik mám rád ľudí. Som rád keď sa ma ľudiia dotykajú a ja sa rád dotýkam ľudí. Dalo by sa povedať, že milovníci, žíjú nekonvenćný život – sú to umelci.

Má však aj svoju temú stránku a tým sú závislosti. Stále si hovorí – až budem mať tento, byt, tamto auto, hentú ženu a takú skúsenosť, až potom budem šťastný. Stále sa obracia na vonkajśie vplyvy. Mohokrát sa stáva zavíslí od zážitkov a alebo vonkajśích stimulantov ako alkohol, drogy či sex. Druhou temnou polaritou je milovník “impotentný” , to je ten, ktorý už nemá žiadnu energiu spadol na opačný pól kvôli popieraniu svojej podstaty. Nechce sa mu žiť, hovorí si, že je pre neho dobré zostávať niekoľko rokov napríklad v práci ktorá ho nebaví alebo v nefunkčnom vzťahu.

Kurtizána

Žena v archetype kurtizány – hetéry je nevyspytaeľná. Je inšpiratívna pre svoje okolie a pre mužov. Ženská energia ňou len tak prúdi. Je ako nespútaný oceán je ako pohyb listov vo vetre. Ako západ slnka nad polím s obilím. Len samostatný pobyt v prítomnosti takejto ženy má pre muža ozdravné úćinky. Svojím milencom a partnerom dáva voľnosť, povzbuduzuje ich v ich konaní, podporuje v ich aktivitách a motivuje. Inšpiruje muža k najväčším možným výkonom. Pŕave vďaka hetéram vznikli najkrajśie piesne sochy a umelecké diela. Sú inšpiráciu pre mužov. Sú, ženské, zmyselné a sexi. Nespútané a hravé. Sú vzdelané v mnohých olastiach a je to žena do koča I do voza. Dá sa s ňou diskutovať i milovať celé hodiny. Jej temnou stránkou može byť prelietavosť a nestabilnosť. Avšak do intímneho vzťahu s mužom vkladá mnohé úsilie a vieru. Je to ten typ ženy, za ktorou sa otočí každý muž, chel by ju pomilovať ale na trvalo doma by ju mať nechcel. Medzi známe osobnosti patrí narpíklad Kleopatra, Kolypso, Helena Trójska, Monika Lewinská, Marylyn Monroe, Yoko Ono, Katarína Hepburnová, Innnana, Isis, Ištar, Isolda, Šeherezáda.

Praktický obsah semináru:

Na tiedo dva Archetypy sa spočne pozrieme prostredníctom pohybu a tanca. Ako žijeme alebo nežijeme ich kvality v našom živote? Čo pre nás znamená mať a nemať ich vlastnosti.

Prevedeiem vás intuitívnymi skupinovými cvičeniami. Môj známy kamarát uvedomelý rapper raz povedal, že pravda je to, čo som sám pozoroval a a sám zažil. Budete mať možnosť zažiť to na vlatnom tele – vhľad, ktorý zažijete sa stane sa stabe vašou skúsnosťou – zážitkom, ktorý zostáva s Vami vo vás.

Udalosť na FB


    Cítenie a TeloMilovník a kurtizánaBojovník a amazonka


    [fb_plugin share] [fb_plugin like]

    Venue:

    Lotus Joga, Bratislava