bojovník
Medzi moje základné hodnoty patrí jednoznačne #rodina, To čo mi vytvára pocit blízkosti a náklonosti. Že sa človek má na koho obrátiť. Že má okolo seba okruh dobrých a spravodlivých ľudí. To má pre mňa hodotu. To dáva môjmu životu zmysel, že môžem konať aj pre druhých. Svoju pokrvnú rodinu som si nemohol vybrať. Prijímam ju takú aká je. Ale rodinu, skupinu, tlupu partiu najbližších si vybrať môžem. Stretli sme sa na spoločných záujmoch. Ďakujem @samuelpiaseckacademy , a Dano Medo, že patrím do rodiny. Samo, Janka, Dano vy stemoji najbližší – Milujem Vás.
March 7, 2021
0

Medzi moje základné hodnoty patrí jednoznačne #rodina, To čo mi vytvára pocit blízkosti a náklonosti. Že sa človek má na koho obrátiť. Že má okolo seba okruh dobrých a spravodlivých ľudí. To má pre mňa hodotu. To dáva môjmu životu zmysel, že môžem konať aj pre druhých. Svoju pokrvnú  rodinu som si nemohol vybrať. Prijímam ju takú aká je. Ale rodinu, skupinu, tlupu partiu najbližších si vybrať môžem. Stretli sme sa na spoločných záujmoch. Ďakujem @samuelpiaseckacademy , a Dano Medo,  že patrím do rodiny. Samo, Janka, Dano vy  stemoji najbližší - Milujem Vás.