Cítenie a telo

Téma:
Úvodný zoznamovací seminár z cyklu 9 sebapoznávacích seminárov Terapia Tancom. Prečo práve 9? Deväť
je magické číslo hojnosti a posvätné číslo Slovanov. Deväť prináša hojnosť do života. Verím, že človek by
mal žiť v hojnosti na všetkých úrovniach. Na psychickej, duševnej, sexuálnej aj materiálnej. Verím, že
hojnosť sa dá dosiahnuť práve prostredníctvom kontaktu so svojím telom.
"Telo je náš prvý domov," ako mi kedysi povedal môj duchovný majster.
Práca s telom je práca so spomienkami a ranným detstvom. Väčšinu pohybových návykov sme si
vytvorili v rannom detstve do 5 rokov. Terapia Tancom je nástroj na prácu s týmito návykmi. Vnútornú
zmenu dokážeme docieliť zmenou pohybových vzorcov vo fyzickej rovine. Keď na fyzickej úrovni zažijem
novú skúsenosť, nadobudnem nový vhľad. Vtedy sa mi vnem stáva vlastným. Je to moja pravda, pretože
som to sám pozoroval a zažil. Telo je najprirodzenejší prostriedok ako sa dostať do stavu Tu a Teraz.
Praktický obsah semináru:
Na zážitkovom sebapoznávacom seminári vás prevediem pocitmi. Budeme sa spolu sústrediť na telo a jeho
múdrosť, čo nám hovorí. Budeme kombinovať zážitkové techniky so slobodným intuitívnym pohybom za
sprievodu hudby, ktorá sa na hlbokých úrovniach dotkne našej duše. Necháme sa unášať hudbou, staneme
sa hudbou. Nie je nutnosťou aby človek bol tanečníkom. Žiadne predošlé pohybové znalosti nie sú
potrebné. Každý bude nasledovať svoje vlastné intuitívne pohyby. Všetko, čo potrebujete máte v sebe.
Cieľom je prebudiť vnútornú múdrosť a intuíciu tela aby sme sa naučili viac cítiť ako rozmýšľať. Aby sme
vedeli riadiť svoje životy intuitívne a rýchlo podľa telesného pocitu. Pretože pocit je tu, prítomný v tele
hneď teraz. Je iba na nás ako ho dokážeme počúvať a využiť jeho múdrosť. Samotné telo dobre vie, čo mu
chutí a čo nie, kto mu vonia a kto nie. Nepotrebuje k tomu rozum a racionalizáciu.
Lektor:
Martin Šatara