o lektorovi

Tanečník, tréner a manažér

Volám sa Martin Šatara a tancu sa venujem od roku 2001. Tancujem rád, keď som veselý, ale aj keď  som smutný. Tanec tu pre mňa bol vždy, keď mi bolo najhoršie. Prečo? Pretože rytmus a moje telo  mám stále so sebou.

V 2015 som založil tanečnú školu Tanec ulice, kde pôsobím ako učiteľ a tanečník. Vystupujem tiež ako performance artist vo futuristickej show Dance Robot. Pomáham ľuďom tancovať, lebo verím, že  tanec vytvára v živote príležitosti.

Od roku 2017 sa venujem  tanečno-pohybovejm terapii. Terapia tancom mi pomáha uvedomiť si,  čo sa odohráva v mojom živote,  prostredníctvom tela. Pretože na tele je vidno čím žijem a čo sa  odohráva v mojom svete. Kde sa práve nachádzam. Vonkajší a vnútorný svet sú prepojené. Terapia Tancom vám poskytuje príležitosť lepšie sa spoznať, príležitosť odblokovať sa, príležitosť  udržiavať si hravou formou kondíciu a príležitosť zlepšiť svoj život.

Tanečník, tréner a manažér