Terapeutický tanečný večer

Prostredníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedieť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu do seba prežívania.

Cieľom  tanečno terapetutických večerov  je zlepšiť kvalitu vašeho života, tak, že sa prinavrátite k prapôvodnému zdroju múdrosti k Vašemu Telu. Mojím cieľom je aby ste sa lepšie spoznali. Aby ste dokázali lepšie počúvať vaše telá, čo vám hovoria. Aby ste túto múdrosť dokázali preniesť do bežného života.  Ľahšie robiť  rozhodnutia pri životnom rozcestí. Vďaka unikátnym zážitkom to budú vaše skúsenosti, ktoré  vám nik nevezme. Vaša pravda. Chem aby ste našli svojho vnútorného Budhu a prostredníctvom jeho múdrosti napredovali vo svojom živote s plnou silou, dôverou  a rozhodnosťou. Témy  budú zvolené na základe toho, čo prinášate. Skupina vytvorí  podporné bezpečné prostredie na vašu cestu k sebapoznaniu a slobode.

 

Praktický obsah: rozprávanie, zdieľanie pocitov a života, tanec, pohyb, kreslenie a zapisovanie

 

Upcoming Events