Events

Terapia Tancom (2.tanečný večer BA)

získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu do seba prežívania.Cieľom tanečno terapetutických večerov je zlepšiť kvalitu vašeho života, tak, že sa prinavrátite k prapôvodnému zdroju múdrosti k Vašemu Telu. Mojím cieľom je aby ste sa lepšie spoznali. Aby ste dokázali lepšie počúvať vaše telá,

By |November 11th, 2022|Comments Off on Terapia Tancom (2.tanečný večer BA)

Terapia Tancom (1.tanečný večer BA): sebahodnota

Prostredníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedieť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu

By |November 11th, 2022|Comments Off on Terapia Tancom (1.tanečný večer BA): sebahodnota

Terapia Tancom ( 3. tanečný večer BA)

Prostredníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedieť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu

By |June 29th, 2022|Comments Off on Terapia Tancom ( 3. tanečný večer BA)

Terapia Tancom ( 2. tanečný večer BA)

Prostredníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedieť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu

By |June 29th, 2022|Comments Off on Terapia Tancom ( 2. tanečný večer BA)

Terapia Tancom ( 1. tanečný večer BA)

Prostredníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedieť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito večermi a pomáhať vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou prostredníctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Opakované stretnutia nám pomôžu vytvoriť bezpečie , vzájomnú dôveru a pohodu, potrebnú na cestu

By |June 29th, 2022|Comments Off on Terapia Tancom ( 1. tanečný večer BA)

NYC disco legends

SVK: Tanečný  weeekendový workshop disco s americkými lektoromi:  https://taneculice.sk/nyc-disco-legends/ ENG: Dance workshop weekend with American dancers Archie Burnett & Bravo Brahms Lafortune. WAACKING | VOGUE | HUSTLE | HOUSE | MUSICALITY-CREATIVITY | DANCE THERAPY | PARTY

By |June 20th, 2022|Comments Off on NYC disco legends

3. Terapeutický tanečný večer (NR)

Prostreníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedeiť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito seminármi a pomáháť vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou. Prostredíctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Počas semináru sa zameriame aj na posiľňovanie mužských a ženských kvalít prostredníctvom archetypálnych energií.

By |August 30th, 2021|Comments Off on 3. Terapeutický tanečný večer (NR)

1. Terapeutický tanečný večer (NR)

Prostreníctvom intuitívneho pohybu a tanca sa dostaneme do kontaktu s nami samými, uvedomíme si, kde sme a kam smerujeme. Neverbálny kanál poskytuje novú pocitovú možnosť ako sa o sebe dozvedeiť viac. Umožní nám to vypnúť hlavu a získať osobný zážitok k danej téme. Budeme pracovať v pohybe s hudbou aj bez. Individuálne aj v skupine. Ja vás budem sprevádzať týmito seminármi a pomáháť vytvoriť príjemnú a bezpečnú atmosféru, kde každý bude potvrdený a vítaný. Prejaveniu svojho skutočného ja tu bude oslavou. Prostredíctvom pohybu alebo aj nečinnosti. Počas semináru sa zameriame aj na posiľňovanie mužských a ženských kvalít prostredníctvom archetypálnych energií.

By |July 15th, 2021|0 Comments

Vogue, Waacking, Disco Hustle

Danečný workshop disco s americkým lektorom: viac info tu: https://taneculice.sk/tanecne-workshopy-2021-vogue-waacking-hustle/

By |July 15th, 2021|Comments Off on Vogue, Waacking, Disco Hustle
Go to Top