Seberevolta bootcamp 2015

Seberevolta kemp 2015Včera som sa vrátil z Českej Republiky z Jakartovíc, kde som sa zúčastnil zážitkového kempu – Seberevolta 2015. Týždňový pobyt organizoval český uvedomený rapper, konšpiračný teoretik, motivátor, mravný líder a športovec “Revolta”. Mladý vizionár – pokojný bojovník, Marek Kaleta (26) verí v zlepšenie spoločnosti, zdravý životný štýl, svet bez alkoholu, drog a prebytočných farmaceutík. Motivuje ľudí k fyzickej aktivite, k zodpovednosti za svoj život a okolie. Povzbudzuje k vedomému návratu do prítomnosti k seba zmene. Niečo nám napovie aj názov Seberevolta. Jeho prvé CD “evolúcia vedomia” zanechala veľký boom v hip-hopovej kultúre, kde poukazuje na problémy spoločnosti. Nasledujúci album “Motivácia k činom” je viac kontroverznejší a tvrdši, kde adresuje ako sa k danej problematike postaviť a začať konať. O činoch bol samozrejme aj kemp, kde sme v troch skupinkách pod vedením Revoltu, Taurusa a Ráďa trénovali Workout (calisthenics) – cvičenie s vlatnou váhou na rôznych bežne dostupných predmetoch. Mal som tú česť trénovať s priamo s Revoltom. Jeho energia a odhodlanie naučiť nás cvičit boľa ohromná. Bolo v tom niečo viac, dokázal nás vymotivovať k väčším výkonom ako sme si mysleli, že dokážeme. Cieľom vedomého tréningu bolo nájsť naše hranice a neustále ich prekračovať. Pretože ak sa človek dokáže prekonať na fyzickej rovine dokáže to aj na psychickej. Revolta má nezameniteĺnú charizmu a príťažlivosť. Pri vzájomonom pohľade do očí som mal intenzívne neidentifikovateľné pocity. Ako keby sme si rozumeli i bez slov. Zatiaľ som neprišiel na to, čo to bolo, no napriek priamemu očnému kontatku a viacerým rozhovorom sa mi zdá, že sa mi nepodarilo dostať sa k jeho vnúronej bytosti. A tak zostáva pre mňa i naďalej záhadným ako hlboká studňa postavená uprostred zelenej lúky na ktorú svieti lúč jasného svetla.

Harmonogram

Bol stanovený na raňajkách každý deň sme mali iný.

Ranná rozvička

Rozdýchanie na kopci pri kaplnke mal na starosti naše slniečko-bosochodec Jarda Taurus. Kde sme v čínskom štýle posilovali dychom vnútorné orgány. Mal som tú možnosť s Taurusom viesť niekoľko rozhovorov, kde som si všimol jeho ezoterickú časť osobnosti. Ktorá je veľmi príjemná. Na otázku odkiaľ berie toľko energie na rozdávanie mi len skromne odpovedal “od vás, je to také vzájomné”.

Tréningy

Doobedné tréningy boli zamerané na silové a hraničné cviky. Kde sme ako praví muži prekračovali naše hranice. Či už to bolo ťahanie auta na lane do kopca, alebo nosenie drvených trámov k jazeru alebo sa kúpanie v tom temnom mrazivom jazierku. Revolta sám, keď videl, že nám mrzne prirodzenie, neváhal skočiť do stredu jazierka a vyburcovať nás k väčším výkonom. Učil nás tímového ducha, zodpovednosť za seba, ale aj za ostaných členov v tíme. Naučil nás pomáhať ostatným, napriek tomu, že sa častokrát necítime plne kompetentní. Pomoc druhým pomôže aj nám, posunie nás to na ďaľśiu priečku. Cvičenie v tíme je nádherné, cítil som súdržnosť, lásku a kolektívne vedomie. Aj to dokáže vyburcovať k dosiahnutiu cieľov.

tréningy na hrazde

Tímové tréningy

Poobedné tŕeningy boli zamerané, na súdržnosť, tímového ducha a taktiku. Či už to bolo držanie dosák v predpažení alebo preťahovanie sa lanom. O zábavu bolo postarané, posilňovali sme hravým štýlom.

tímový tréning

Diskusie

Večer bol venovaný diskusiam a prednáškam. Vysvetlenie pojmov, čo to vlastne znamená Seberevolta bolo hneď prvý deň. Revolta je ohromný rečník má “dar reči” dokáže pohnúť davom. Prednáška Motivácia k činom bola o trošku silnejšia káva. Rád som ho konfrontoval počas prednášky mojimi komentármi a kontrolnými otázkami. Pretože len vtedy, je človek pravdivý, keď komunikuje priamo s bytosťou.

Kolektív

Spoznal som veľmi príjemných ľudí. Týmto pozdravujem Jirku Janeša – nezlomného rebela, ktorý víťazil nad sebou každým dňom. Bol nám príjeným spoločníkom so zmyslom pre humor. Dávid Šuška, vyspelý uvedomený, mystik a umelec bol mojou spriaznenou dušou. Nezabudnem na naše rozhovory a spoločné témy. Spomeniem aj na Zuzku Konzalovú jej pozitívnu náladu, večný úsmev a jej olomoucké tvarúžky. Inak Zuzka cestou domov, išiel Mafi riešiť business v Olomouci a tak som ich predsa len ochutnal. Samozrejme Mafi je kapitola sama o sebe, úžasný človek, bojový umelec a podnikateľ. Obdivujem na ňom jeho schopnosť nadväzovať kontatky. Jeho spontánnosť je obrovská. Naviac ma dostala jeho práca s deťmi, tie ho milujú. Túto vlastnosť by som chcel aj ja. Neni náhoda, že som viezol aj Kamila Sedlmajera mladého skromného športovca a podnikateľa. Držím ti palce Kamčo. Do našeho najužšieho kruhu patrila samozrejme Lucka Netolíčková, jemná, citlivá žena plná ženskej energie. Spomeniem Patrika Vaknina – nádejného mladého trénera, ktorý má na to všetky predpoklady. Celý Revoltov tím bol úžasný tak ako aj celý kemp. Všetkých vás pozdravujem.

Silu kruhu mužov

Rozlúčka

Prebehlo vyhodnotením hier a odovzdaním diplomu. Revolta vyhlásil čestných výťazov a samozrejme som sa tešil na vzájomné objatia s usporiadateľmi i účastníkmi, ktoré boli od srdca. A tak končí pre mňa začiatok novej éry, éry sebaspoznania a zodpovednosti….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *