Exstatické stavy

Čo je to pre mňa exstatický zážitok?

Stav vytrženia. Keď cítim prítomný okamih, keď cítim prúdenie živy vo svojom tele. Moje vedomie je prítomné tu a teraz, som v tele, cítim končatiny a cítim prúdenie, že som vo flow.  Vnímam neskutočné návaly šťastia a bezmedznej radosti. Som bez myšlienok.  Všetko prijímam tak ako je a nehodnotím. Toto sú momenty, ktoré som zažíval hlavne s partnerkou pri sexe. Kde cítim spolupatričnosť, otvorenosť, intimitu, dôveru. Svoj dych, napojenie na telo a pohyb. Pocit, že pre partnerku som oporou, že ma potrebuje.

Ako a kde by sa dali tieto momenty šťastia zažívať? Veď ja túžim byť šťastný, chem žiť, milovať, cítiť a vnímať. Byť vedomý a tešiť sa zo života, čo najviac. Samozrejme aj smútok, sem tam depka je súčasťou života a prijatie týchto pocitov má svoje miesto. Ale chem to mať 80/20, túžim byť viac šťastný ako smutný. Minimálne chcem byť vyrovnaný v prežívaní. Radšej budem zažívať vzostupy pády, smútok versus šťastie, ako byť mĺkvou rybou.

Definícia podľa Wikipédie

Ecstasy (from Ancient Greek) Ecstasy is an example of an altered state of consciousness characterized by diminished awareness of other objects or the total lack of the awareness of surroundings and everything around the object. The word is also used to refer to any heightened state of consciousness or intensely pleasant experience.The word is also used to refer to any heightened state of consciousness or intensely pleasant experience. It is also used more specifically to denote states of awareness of non-ordinary mental spaces, which may be perceived as spiritual

Čiže po našom:

Extáza zmenený stav vedomia charakterizovaný zníženým vedomím o iných objektoch alebo úplným nedostatkom vedomia okolia a všetkého okolo objektu. Toto slovo sa tiež používa na označenie zvýšeného stavu vedomia  (zvýšená vibrácia) alebo intenzívne príjemného zážitku.  Toto slovo sa tiež používa na označenie zvýšeného stavu vedomia alebo intenzívne príjemného zážitku. Používa sa tiež konkrétnejšie na označenie stavov vedomia neobvyklých mentálnych priestorov, ktoré možno vnímať aj ako duchovné.

 

Kde ich nájdem?

Posledné životné udalosti ma priviedli k zamysleniu sa, ako zažívať extatické momenty šťastia na napojenia na zdroj aj inokedy ako počas sexu. aby sa mi nestalo, že na tomto jednom zdroji budem lipnúť, alebo sa stanem závislým. Ako sa teda nastaviť a napojiť na iné zdroje? Exstatické stavy a prežívanie je vo mne, treba sa mi len dostatočne otvoriť aby som cítil lásku. Milovať sa vieme s Bohom aj so slnkom ale aj s vecami.

1. Pocit po cvičení

Po cvičení som viezol priateľov autom a počúvali sme nahlas hudbu  – Scooter a nejaké iné piesne z 90´s a 00´s. Všetci traja sme nahlas spievali. Bol som tak šťastný.

Spoločný rys: vydávanie zvukov, prepojenosť, pocit jednoty

cvičenie s priateľmi a ten stav po

2. Box

Pri tréningu boxu, som zažil bezmyšlienkovitý stav. Pri pravidelných repetitívnych pohyboch som sa dostal úplne do TRANZU. Do bezmyšlienkovitého stavu TU a TERAZ. Úplná meditácia v pohybe, po 45´cvičení moje telo zaplní dopamín a endorfín.

Ako spoločný rys vnímam dýchanie, pravidelné pohyby a sústredenie. (tieto rysy objavujem aj pri sexe)

repetitívne sa  opakujúce pohyby

3. Aktivity s mužmi

Keď ako mužský tím zdieľame spoločnú aktivitu, tímová duša, spoločný pohyb a vypätie síl. Ako pradávne spojenie sa s kmeňom  a tlupou.  Keď sme na hranici svojich síl a možností. Spoločné cvičenie a hecovanie sa v mužskom kolektíve.

Spoločný rys: spolupatričnosť a dôvera

mužská sila a  spolupatričnosť ku svorke

4. Zdieľanie s mužmi

Rozprávanie o intímnostiach v mužskom kolektíve s priateľmi, prevažne o sexe a skúsenostiach so ženami. Otvorene bez obalu  okolkov a servítky.

Spoločný rys: otvorenosť a dôvera

zdieľanie v mužskom kolektíve

5. Sauna

Saunovanie sa. Navštívenie súkromnej sauny s priateľom v intímnej atmosfére. Už len to, že sme sa tam ocitli a dovolili si oddýchnuť a zastaviť sa, už len to je liečivé. Ako spočinutie v objatí partnerky po orgazme.

Spoločný rys: spočinutie, zastavenie sa. (YIELD)

spočinutie zastavenie sa

 

5. Trénovanie druhých

Nedávno som mal opäť možnosť trénovať deti tanec. Spojenie odovzdávanie vedomostí a skúseností, s tým, čo milujem, čo mám rád. Ma uviedlo do ohromnej prítomnosti, do toku energie. Opäť som sa dostal do stavu tu a teraz, vnímal som len svoje telo a telo študentov. Tento okamih a moju radosť, že robím to, čo ma baví a že ostatní sa z toho tešia. Že tvoríme niečo spoločné tu a teraz. V pohybe a radosti. S telom. Spoločný rys: pohyb, repetitívne pohyby, telo, pozornosť na iného človeka

učenie tanca ostatných

6. Kontakt s deťmi

Mal som možnosť si vyskúšať jeden element rodičovstva. Pri jednej  športovej akcii akcii, kde boli aj rodiny s deťmi, počas noci ku mne prišli kamarátove deti, že sa boja, že nevedia spať. Tak som ich zavolal a spali sme spolu v objatí. Tento zážitok charakterizujem ako MAGICKÝ  a život transformačný skôr ako Exstatický. Ale musím ho spomenúť pretože výrazne ovplyvnil moje ďalší život a pohľad na deti a rodinu ako takú. Mal som pocit zodpovednosti, že ich musím chrániť. Ten pocit, bezmedznej lásky, bez-podmienečnosti a čistého srdca, ktorý vo mne vyvolá čistá destká duša, človek len tak ľahko nenájde. Keď tak vo veľkej zamilovanosti.

spoločný rys: bezpodmienečná láska a otvorenosť, pocit, že ma niekto potrebuje, že môžem pomôcť

dávanie a prijímanie bezpodmienečnej lásky

 

7. Diskotéka

V tomto nezvyčajnom covid čase  som skoro zabudol asi na najväčší odpal dekel, ktorý som zvykol zažívať stále znova a znova. Keď tancujem na párty alebo diskotéke, dokážem sa dostať priam do zmeneného stavu vedomia. Keď a okolo mňa vytvorí sústredný kruh a ja môžem dať zo seba viac  a viac emócií prostredníctvom tanca. Prípadne na pódiu pri vystupovaní alebo keď rečním.

spoločný rys: dostávam smerovanú pozornosť z vonku, som v tele, pracujem s dychom a pohybom

šoumenstvo

8. Rečnenie a práca s publikom

Keď rečním, moja pozornosť ide na prúd slov, ktoré vychádzajú z môjho vnútra, venujem sa publiku, vnímam ich reakcie tela, očný kontakt.  Stav počas tohto ako tam stojím, všetky oči na mne. Som v absolútnej prítomnosti. Každé zapotácanie alebo krok vedľa je hneď vidno. Dostanem okamžitú spätnú väzbu z publika.

spoločný rys: dostávam smerovanú pozornosť z vonku, práca s hlasom, pozornosť

šoumenstvo

Záver

Záverom  tohoto, článku, nie môjho pozorovania života a extatických stavov chcem zosumarizovať moje pozorovanie .Častým opakovaným rysom bola u mňa pozornosť z vonku.  Alebo spolunáležitosti k určitej skupine-gangu-tlupe. Ok, život, toto som už zvládol? Je čas ísť na ďalší level! Zameriam sa teda na hľadanie ďalších stavov vytŕženia, kde to vychádza zo mňa alebo z prírody. Stavy ktoré nie sú nevyhnutne spojené s druhou osobou.  Z mojich zážitkov mi teda vychádza, že je pre mňa dôležité robiť činnosti spojené s POHYBOM, DYCHOM, DOTYKOM, HLASOM, čo ma prinavracia nazad k tantrickej alebo tanečno-terapeutickej praxi. Ako teda nájsť šťastie a pocit vytŕženia aj v SPOČINUTÍ?  Mám teda dve  výzvy pri hľadaní a pozorovaní extatických stavov. A ako to zažívaš ty? Napíš komentár alebo mi pošli email: martin@terapiatancom.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *