Ak by sme sa cheli pozrieť na spojenie muža a žeany cez matematiku a geometriu urobil by som tak jedine posvätnou geometriou. Tá sa nachádza všade vôkol nás. To je obrovská výzva pre mňa. Posvätná geometria je nesmierne komplikovaná a mne ako matematickému laikovi ide z toho hlava prasknúť. Avšak zadefinujme si teda základné pojmy. Pomaly vás privediem k hlavnej myšlienke dňa. Krok za krokom sa dostaneme ku môjmu vnemu-odkazu, ktorý som v tom videl v aktuálnom období môjho života.

Ak by sme sa cheli pozrieť na spojenie muža a žeany  cez matematiku a geometriu  urobil by som tak jedine posvätnou geometriou. Tá sa nachádza všade vôkol nás. To je obrovská výzva pre mňa. Posvätná geometria je  nesmierne komplikovaná a mne ako matematickému laikovi ide z toho hlava prasknúť. Avšak zadefinujme si teda základné pojmy. Pomaly vás privediem k hlavnej myšlienke dňa. Krok za krokom sa dostaneme  ku môjmu vnemu-odkazu, ktorý som v tom videl v aktuálnom období môjho života.

Kruh

Reprezentuje jednotu, je to symbol zosilnenia a umocnenia. Jeho krivky sú jemné, nemá začiatok ani koniec. Smer mení pozvpoľna. Kruh reprezentuje ženský aspekt.

Štvorec

Jeho hrany sú ostré  a majú priame smerovanie  menia smer v 90 stupňových uhloch. Hranaté štruktúry a teda aj štvorec reprezentuje mužský aspekt.

 

Leonardov kánon a špirála

Leonardo rozdelil obrázok ôsmimi ulopriečkovými líniami, ktoré spojujú stredy a rohy protiľahlých strán a štvrocov.

leonardo da vicni kanon uhlopriecky

Z toho vychádza 8 špirál okolo tela, každá pre jeden obdĺžnik zlatého rezu. Počiatky majú v 8 mich štvorcoch.

osem spiral podla zlateho rezu

Osem špirál má 8 stredov okolo stredu ľudského tela (tmavé obdĺžniky). Leonardo namaľoval tieto malé línie, ktoré vytvárajú sieť pokrývajúcu ľudské telo. Máme tak 4 stredové a 8 obklopujúcih štvrocov. Tí, čo poznajú posvätnú geometriu asi vedia, že to je analógia stvorenia človeka, zájkladných 8 buniek tela.

leonardov kánon a mriežka

Osem pôvodných štvorcov a Leonardova mriežka

4 svetlé štvorce sú 4 stredové štvorce ľudskéo tela v okolí kde sa nachádza 8 pôvodných buniek. V 8 mich tmavých štvorchoch majú začiatok špirály.

fibonacciho muzksa a zenska spirala

Ak si nakreslíme mriežku s 64 štvrocami a začleníme do neho špirálový vzorec dostaneme nasledujúcii obrázok.

muzska a zenska spirala

Pričom počiatočné mužské a ženské body su dané nasledovne, viď obrázok nižšie.

pociatocnebody

Spojenie mužskej a ženskej špirály v jedno: muŽena

Teraz si zoberieme mužskú a ženskú špirálu a pozrieme sa na ňu cez Leonardovu mriežku. Čo vidíme? Jasný prieniek mužskej a ženskej špirály v dvoch štvorcoch. Ak by sme v tom cheli hľadať OBRAZY, mne to pripomína dve telá v zplynutí. Vidíte to?

pociatocne_body

Prienik mužskej a ženskej špirály (podstaty) v oblasti srdca

No a teraz si zoberme Leonardovu mriežku, prienik špirál aplikujme na Leonardov kánon. čo vidíme? Presne tak, špirály sa stretatajú v oblasti medzi 3-ťou a 4-tou čakrou. Všimite si, že modrá špirála ide cez hlavu a ružová cez nulový bod. Náhoda? To vôbec nie, to mi len potvrďuje prečo muži veci riešia logicky cez hlavu (Ľ-hemisféra) a ženy pocitovo-intuitívne (P-hemisféra). Všimnite si aj prechod ž. špirály cez nulový bod. Bod zrodenia. Cez lono ženy. Žena dáva život, pomáha zrodiť to nové. Sú to pocity ktoré muži len ťažko niekedy zažijú. I tam je ukrytý jeden zo zákaldných rozdielov. Ženy sú úzko späté s bodom ALEF NULA, kde je brána do iného sveta ako sa hovorí.

prienik muzskej a zenskej casti spiraly

prienik_velky_leonardo

Spojenie muža a ženy do jednoty v posvätnej geometrii

Dá sa povedať, že spojenie muža a ženy (muŽena) nastáva v oblasti medzi 3-ťou čakrou solar plexus hneď nad bruchom a 4-tou srdcovou čakrou. V našom strede, tam by sme mali pociťovať skutočné prepojenie. Olasť 3tej čakry reprezentuje ŽIVOT. Myslím si, že prienik týchto špirál v tejto lokalite nie je náhodou. Keď milujeme, milujeme SRDCOM a cítime to bruchom. Je tak? Nie nadarmo sa hovorí “mala som motýle v bruchu”. muŽena je teda stav absolútneho splynutia mužskej a ženskej podstaty v jedno. V našom strede. Tak som to aspoň pochopil ja aplikovaním posvätnej geometrie na kresby Leonarda da Vinciho.

prienik_spiral_cakry leonardo da vinci

Dekódovanie pojmu “muŽena” Staroslovienčinou

Pozrime sa na to aj z iného a to našeho zdroja. Dekódujme si tento pojem cez OBRAZY naších predkov. Aktivujeme tak P-polovicu mozgu a obrazové vnímanie sveta.

 

 

muž – jeho poslaním je uvádzať myšlienky do života

 

žena – rodí mnohorozmernú pozemskú formu života na počiatku

 

mužena =

Centrálnym bodom je bukvica ŽIVOT, ktorá upúta na prvý pohľad. Spojením muža a ženy v jednote vzniká nový život. Čo korešponduje aj s začiatkom fibonacciho špirál v oblasti tretej čakry.

  • 1. Myšlienka ktorej poslaním je stvoriť pozemskú formu života v 5 tich elementoch bola už známa naším predkom Azom- bohom žijúicim na zemi
  • 2. Múdrosť zjednotenia života v jej 5-tich elementoch nám známa naším predkom
  • 3. Myšlienka zjednocuje nový život v jeho mnohorozmernej forme a tvorí boha žijúceho na zemi

opačné preklady: od následku k príčine

  • 4. Boh žijúci na zemi ktorému je známa pozemská mnohorozmernosť sa približuje k mysleniu
  • 5. Na našom prvopočiatku bola známa mnohorozmernosť života ktorá približuje duše k zdokonaleniu sa vo svete JAVI.

zjednodušené preklady:

“myšlienkou vieme stvoriť pozemskú formu života”
MYŠLIENKA – NOVÝ ŽIVOT – TVORENIE – POČIATOK

Zaujal ťa tento článok? Vyzdielaj ho na sociálnych sieťach.

– s láskou Majo (tanečník a tréner)

Share This Story, Choose Your Platform!

Leave A Comment