Tanečný štýl POPPING

Je tomu asi rok, po tanečnom battle v Krakowe,  keď som vyhlásil, že Popping mi už nič nedáva, že to už  nie je môj obľúbený štýl. Že pohybovo a kvalitatívne ma už neobohacuje.  Bolo tomu asi tak, moje telo, môj život vtedy potreboval iné pohybové kvality.  V súčasnosti.  No po roku a pol, zisťujem na sebe, že rôzne tipy pohybov ma oslovujú v rôznych životných štádiách a situáciach. Rôzne pohyby robia môjmu telu dobre v rôznych obdobiach. Verím, teda, že každý pohyb má zmysel a obohacuje ma.   Že by môj život opäť postrádal tie kvality, ktoré prináša popingový pohyb? Alebo došlo k regresii? Popping a electric boogie obsahuje presné, dotiahnuté, dokončené pohyby. Veľmi smerované s viazaným plynutím.

Myslím, že popping by mohol byť užitočný v prípade, ľudí, ktorým chýba systematickostť, smerovanie, synchronizácia , režim a pravidelnosť.

Pozrime sa čo nám hovorí Lábanová analýza pohybu. Popping je dvoj dimenzionálny, málokedy troj, väčšinou sa tancuje v rovinách sagitálej alebo horizontálnej. Obsahuje kvality ako silu, zrýchlenie priamy focus a viazané plynutie, čo sú viac mužské – Jangové kvality.

 

BODY – každá časť sa hýbe oddelene, zvlášť, izolácie, rozpolená horná a dolná polovica tela.

EFFORT – priamy pohyb, viazané plynutie, tažká váha a zrýchlený pohyb.

SHAPE – objavujú sa tu objekty ako stena, alebo skrutka

SPACE – centrálna zóna na tanečnom parkete, úroveň, nízka stredná, málokedy vysoká.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *